Saturday, May 14, 2011

साध्य आणि सिद्ध

’काही साध्य करण्यापेक्षा ते सिद्ध करणं जास्त महत्वाचं असतं.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment