Wednesday, May 11, 2011

नियम


’नियम हे नियमितपणे पाळावेत; सोयिस्करपणे नव्हे.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment