Sunday, January 6, 2013

वखवखलेला

पैशामुळे आणि पैशासाठी वखवखलेला समाज एक दिवस भारत देशाची अवस्था अफ्रिकन देशांसारखी करेल आणि ही गोष्ट होण्यापासून कुणीही थांबवू शकणार नाही. - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment