Sunday, July 17, 2011

मदत’मदत ठरवून करताही येत नाही, आणि ती करणं ठरवून टाळताही येत नाही.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment