Saturday, June 18, 2011

पिकते तिथे विकते

’काही गोष्टी पिकतात तिथेच विकतात.’ 
- अ. ज. ओक

1 comment: