Sunday, March 27, 2011

गाडी धूण्यातला आनंद

’आपली गाडी धूण्यात जो आनंद मिळतो तो आंघोळ करण्यातही मिळत नाही’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment