Wednesday, March 16, 2011

प्रगती

आजकाल गावागावात ब्यूटी पार्लर्स बघायला मिळतात. माझ्या मते आता प्रगतीचं घोषवाक्य बदलायला हवं. आता म्हणायला हवं, ’मुलगी नटली, प्रगती झाली’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment