Wednesday, December 15, 2010

सुट्टी

'’आज सुट्टी आहे’ यापेक्षा ’उद्या सुट्टी आहे’ ही भावना जास्त सुखद आणि आनंददायी असते.' 
- अ. ज. ओक.

No comments:

Post a Comment