Sunday, November 7, 2010

गाडी आणि गाणी

’मोठ्या आवाजात गाणी लावली की माझी गाडी शिवशिवते; मग मी तिला कन्ट्रोल करतो.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment