Monday, November 1, 2010

जन्म ते मृत्यू


’जन्म हा चमत्कार आहे; 
जगणं हा अधिकार आहे; 
जीवन हा संस्कार आहे; 
मृत्यू हा सत्कार आहे.’ 
- अ. ज. ओक

1 comment: