Tuesday, April 19, 2011

वेड आणि वेडेपणा


’तुम्हाला जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीचं वेड लागत नाही, तोपर्यंत ती गोष्ट तुमच्या दॄष्टीने वेडेपणा असते.’ 
- अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment