Thursday, February 17, 2011

जाणीव

’अनेकदा, जाणीव उणीवेतून निर्माण होते; आणि उणीव जाणीवेतून.’ 
- अ. ज. ओक.

3 comments: