Wednesday, October 20, 2010

झोप आणि विचार

’काही जण झोपेतही विचार करतात, तर काही जणांचे विचारही झोपाळलेले असतात’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment