Wednesday, October 13, 2010

फ़ळं

’आजकाल सगळीच ’फ़ळं’ महाग झाली आहेत. खायचीही, आणि कष्टाचीही.’     
- अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment