Friday, September 10, 2010

आदर्श


’बरेच जण चांगले आदर्श ’ठेवतात’; आदर्श ’पाळणारे’ क्वचितच भेटतात.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment