Saturday, September 4, 2010

गाणं - चेहरा आणि आत्मा


प्रत्येक गाण्याला एक चेहरा असतो, एक मन असतं, आणि एक आत्मा असतो. गाणं ऐकलं म्हणजे त्याचा चेहरा कळतो. गाणं समजलं म्हणजे त्याचं मन कळतं. गाणं भिनलं म्हणजे त्याचा आत्मा कळतो. - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment